International Business Security Panel

Waarborgen van de Teleroute community

Om ervoor te zorgen dat onze vracht- en voertuigenuitwisseling soepel verloopt, wordt het professionele gedrag van klanten doorlopend gevolgd en aangestuurd door ons International Business Security Panel.

Het panel registreert en analyseert alle claims, incidenten en gebeurtenissen die onze klanten melden. De belangrijkste taak van het International Business Security Panel is het beheer van geschillen onder leden in verband met inbreuken tegen de algemene voorwaarden, de Gedragscode en de internationale wetten. Leden die een inbreuk plegen of onethisch handelen, kunnen sancties opgelegd krijgen en tijdelijk of permanent geschorst worden.

De hoogstaande normen die we er op na houden voor onze vracht- en voertuiguitwisseling staan garant voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Teleroute-community.

‹ Terug naar het overzicht